Charakterystyczną cechą natury ludzkiej jest wymyślanie coraz to nowych mitów odnośnie różnych rzeczy. Większość z nich bardzo często dotyczy czy...