Wyróżnia się wiele metod nauczania języka angielskiego. Spośród nich najbardziej znanymi są metoda klasyczna, czyli gramatyczno-tłumaczeniowa ora...