Metoda bezpośrednia a gramatyczno-tłumaczeniowa

big-ben-449385_640Wyróżnia się wiele metod nauczania języka angielskiego. Spośród nich najbardziej znanymi są metoda klasyczna, czyli gramatyczno-tłumaczeniowa oraz metoda bezpośrednia. Ta pierwsza wiąż jest najczęściej stosowaną metodą w polskich szkołach. Nauczanie jest oparte na zapamiętywaniu zasad gramatycznych i słownictwa oraz na tłumaczeniu angielskich tekstów na język ojczysty. Bardziej nowatorskim podejściem do nauczania charakteryzuje się natomiast metoda bezpośrednia, zwana również konwersacyjną.

Metoda ta jest stosowana przeważnie w prywatnych szkołach językowych. Obecnie istnieje możliwość zapisania się na kurs angielskiego w Częstochowie, prowadzony metodą bezpośrednią. Osoby zainteresowane kierowane są do jednej z grup, której poziom zaawansowania odpowiada poziomowi danej osoby. Można na początku wziąć udział w dwóch lekcjach próbnych i przekonać się, w jaki sposób prowadzone są zajęcia i czy taka forma nauczania odpowiada zainteresowanemu.

Metoda bezpośrednia różni się od klasycznej przede wszystkim tym, że na zajęciach używa się wyłącznie języka angielskiego, również do wydawania poleceń. Głównym celem nauki jest umiejętność prowadzenia rozmowy. Nauczyciel zachęca uczestników kursu angielskiego w Częstochowie do bezpośredniego i spontanicznego używania języka obcego na zajęciach. Lektor wprowadza uczniów w interakcję poprzez zadawanie pytań i zachęcanie do odpowiedzi na nie. Obok nauki mówienia istotne są również kwestie gramatyczne, które są nauczane inaczej niż w tradycyjnej metodzie. Są one wpajane drogą indukcji, czyli poprzez interakcję, dzięki której uczniowie sami odkrywają, jak dana zasada funkcjonuje.